?

Log in

No account? Create an account
 
 
24 February 2015 @ 09:50 pm
Top 2014 Jdrama  
Top 10 Favourite 2014 J-Drama

  1. Border

  2. N no Tame ni

  3. Mozu

  4. Alice no Toge

  5. S - Saigo no Keikan

  6. Team Batista 4

  7. Gomen ne Seishun!

  8. Ashita Mama ga Inai

  9. Boku no Ita Jikan

  10. Kazokugari

Tags: